Oplev det store forårstræk i Nationalpark Vadehavet

Oplev det store forårstræk i Nationalpark Vadehavet

I Vadehavet kan man se fugle hele året rundt, men forår og efterår er i særklasse.  Det er på disse to tider af året, man kan opleve de 10-12 millioner trækfugle, der hvert år gør ophold i Vadehavet for at raste, fælde fjer og fouragere. Hvis man vil opleve trækfuglene under forårstrækket, er maj nok den bedste måned.

Fuglene trækker enten kort, mellemlangt eller langt.  Gråand og vibe er blandt de fugle, som trækker kortest – om nødvendigt til kysterne ved Tyskland og Holland for vinteren. Edderfugl og strandskade er blandt mellemdistance-flyverne, da de yngler i Nordeuropa og trækker til Vesteuropa for at overvintre.

Endelig er der de absolutte langdistance-trækkere, som yngler i arktiske områder i Sibirien, Grønland og det nordøstlige Canada, og som alle flyver til det tropiske Afrika for vinteren. I denne gruppe finder vi blandt andet islandsk ryle, strandhjejle, lille kobbersneppe, sandløber og stenvender. Under deres korte ophold ved Vadehavet har fuglene travlt: De spiser nærmest uafbrudt for at opbygge de fedtdepoter, som fungerer som ’brændstof’ på den lange rejse.

Maj er også en rigtig god måned til at iagttage de fugle, som yngler i marsken, på strande og strandenge. Det er for eksempel arter som Vibe, rødben, stor kobbersneppe, dværgterne og hedehøg.

Har man lyst til at opleve fuglene i et af Danmarks vigtigste fugleområder, er der mange gode steder at tage hen lige nu. Skallingen, Sneum Sluse, Hønen på det sydlige Fanø, Kammerslusen ved Ribe, Mandø, Rømødæmningen, Ballum Enge og Tøndermarsken med bl.a. Margrethekog – for at nævne nogle få stykker.

Det er en god ide at tjekke tidevandstabellen, når man planlægger turen, for de fleste steder er det bedst at opleve fuglelivet ved højvande. Desuden skal man også huske en fornuftig påklædning, en god kikkert og en god fuglebog.