Kvæget & kødet

Skotsk Højlandskvæg

I Sønderho Gårdbutik sælger vi oksekød fra racen Skotsk Højlandskvæg. Skotsk Højlandskvæg tager lidt længere tid for at blive kødfulde på grund af racens nøjsomhed, og man kan ikke forcere væksten. Det tager dermed længere tid for dem at nå slagtevægten, men den langsomme og naturlige vækst gør kødet meget fedtfattigt, mørt, saftigt og lavt på kolesterol.

Slagtning med omtanke

Vores køer bliver slagtet hos Holsted Slagtehus. Et mindre lokalt slagteri der ligger ca. 50 km fra Sønderho. Den forholdsvis korte vej til slagteriet gør, at vores kvæg bliver mindre stresset og det er godt for vores dyr og for kødets kvalitet.

Efter slagtning hænger kødet i 3 uger, før det bliver skåret ud, pakket, frosset ned og sendt tilbage til os. Dette giver sikkerhed for smagfuldt og mørt kød af en høj kvalitet.

Dyrevelfærd giver en bedre smag i munden

Vores skotske højlandskvæg går ude hele året og får ikke andet mad end den der kommer fra vores jord. Det vil sige, at de ikke bliver fodret med tilsætningsfoder udover mineraltilskud. Vores økologiske marker og enge omkring Sønderho, er således tilstrækkelige til at brødføde vores køer og kalve.

De skotske højlandskvæg kan klare sig selv og de er i stand til at kælve uden hjælp. Vores
Ca. 30 moderdyr bliver befrugtet helt naturligt og vi benytter således ikke kunstig inseminering, som ellers kendes fra mange landbrug. På denne naturlige måde får vi ca. 30 kalve om året.

Kalvene går sammen med koen og diger ved hende i omkring et halvt år. Herefter bliver de flyttet til deres egen mark, hvor de går og græsser til de når slagtevægten eller selv er klar til at indgå i avlen.

Vores skotske højlandskvæg indgår i naturplejen på arealerne omkring Sønderho. Vi har for eksempel en flok, der går på Hønen for at holde tagrørene nede. Vores køer er dermed med til at bevare hedelandskabet omkring Sønderho.

Vi er også på anden vis engageret i bevarelse af naturen idet vores landbrug er omlagt til økologi. Det er vigtigt for os, at vi dyrker jorden økologisk, da vi også på denne måde kan fremtidssikre naturen på Fanø til glæde for både dyr og mennesker.

IMG_2020
IMG_2013
IMG_2001
IMG_1991
IMG_1975
IMG_1989
IMG_1984
IMG_1996
IMG_2005
IMG_1963
previous arrow
next arrow
IMG_2020
IMG_2013
IMG_2001
IMG_1991
IMG_1975
IMG_1989
IMG_1984
IMG_1996
IMG_2005
IMG_1963
previous arrow
next arrow

Lidt om Skotsk Højlandskvæg

Skotsk Højlandskvæg er en gammel kødkvægsrace og efterkommere af den europæiske urokse. I århundreder har store flokke græsset i barske omgivelser i det Skotske Højland og på de Skotske øer. De første “Højlændere” kom fra Skotland til Danmark sidst i 50’erne.

Skotsk Højlandskvæg tiltrækker sig stor opmærksomhed på grund af sit maleriske udseende. Men det er naturligvis andre egenskaber, der har gjort racen til en værdsat kødproducent.

Skotsk Højlandskvæg er fredelige og har et godt og roligt temperament. Derfor er de også rare at omgås. Racen er meget robust og har en god sundhed. Dyrene trives på marginale jorde, hvor de holder krat og buske nede. Takket være et hårlag med særdeles gode egenskaber til isolering mod kulde og regn er Skotsk Højlandskvæg naturligt tilpasset til at gå ude hele året rundt.

Lidt om økologi

Spis økologisk og skån naturen for 90 slags giftmidler.

Vælger du økologi, er du med til at skåne den danske natur for 90 forskellige slags giftmidler, som de ikke-økologiske landmænd og gartnere bruger til at bekæmpe ukrudt, insekter og mikrosvampe. Når giften bliver sprøjtet ud, danner den en tåge af små dråber, hvoraf en del svæver ud i naturen omkring markerne. Når dråberne lander på jorden, kan regnvand skylle giften ud i søer og vandløb.*

Tyske undersøgelser viser, at der er flere bier på arealer, hvor der ikke bruges sprøjtemidler.**

*Kilde: middeldatabasen (Videncenter for Landbrug) og Miljøstyrelsen
**Kilde: Danmarks miljøundersøgelser, Journal of Applied Ecology

IMG_1975
IMG_1996
IMG_2005
IMG_1963
IMG_1984
IMG_1989
IMG_1991
IMG_2001
IMG_2013
IMG_2020
previous arrow
next arrow

Vores kvæg opdrættes af I/S Vester Storetoft 67 som sælger kødet gennem Sønderho Gårdbutik, Vester Storetoft 67, 6720 Fanø. Vi modtager økologisk arealtilskud via “Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Formålet med ordningen er at understøtte en markedsbaseret omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, der dækker forbrugernes behov for økologiske jordbrugsprodukter. Formålet er også at forbedre miljø og natur samt at fremme dyrevelfærd.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Læs mere om EUs Landbrugsfond her