Langli og Vadevandring

Langli og Vadevandring

Langli ligger midt i Ho Bugt og er den mindste af Vadehavets fire øer. Den er cirka to kilometer lang og 550 meter på det bredeste sted. Øen, der har været ubeboet siden starten af 1900-tallet, ejes i dag af Miljøministeriet og har status af videnskabeligt reservat. Her skal ynglefuglene ikke bekymre sig om menneske-besøg før efter yngletiden. Det er således kun tilladt at besøge Langli to måneder om året, fra 16. juli til 15. september.

Fuglene kvitterer for roen ved i stort tal at indtage øen. Omkring 70 procent af hele Vadehavets bestand af jordrugende fugle yngler således på Langli. Arterne konkurrerer om pladsen og må også tilpasse sig vegetationens udvikling. Fx bryder ternerne sig ikke om de steder, hvor strandengen er vokset til i højere planter. De vil kunne se sig omkring. Ræve på Langli ville betyde store problemer for kolonierne, og Naturstyrelsen forsøger derfor at holde øen fri for ræv.

Besøger man Langli til fods kommer man i land på øens nordspids, hvor en sti fører mod syd til det eneste hus på øen. På østsiden af stien skuer man ud over strandengen, hvor salttålende arter som hindebæger og strandmalurt blomstrer flot i sensommeren. Fra de høje klitter på Langli ser man mod vest ud over et af de mest uberørte og øde landskaber i Danmark. Det er ganske enkelt en ødemark – Nationalpark Vadehavet, når den er mest vild og utæmmelig.

Langli er adskilt fra halvøen Skallingen af Hobo Dyb, hvorigennem en del af vandet fra Ho Bugt løber ud ved lavvande. Skallingen, Langli og de omkringliggende sandbanker og vadeflader indgår alle i et kompliceret samspil, hvor landskabet konstant ændrer form. Langli er ældre end Skallingen, der efter sin dannelse fra midten af 1600-tallet blokerede for sandtilførslen fra havet. Dele af Langli er derfor eroderet af stormflodernes kræfter. Til gengæld vokser Langli Sand syd for selve øen. På den måde er området omkring Langli et godt billede på Vadehavets unikke økosystem, hvor erosion og aflejring er en vigtig del af naturens DNA.

Man kan gå eller vade fra Nyeng i Ho til Langli ad den cirka fire km lange ebbevej. Turen tager 1-1½ time hver vej. Det er livsvigtigt, at du undersøger vejrforhold og tidevand, inden du begiver dig mod Langli. Normalt kan man gå på ebbevejen fra fire timere efter højvande i Esbjerg til to timer før højvande i Esbjerg.

Både Naturstyrelsen og NaturKulturVarde arrangerer guidede ture til Langli. Førstnævnte har også ture med traktorbus. Yderligere information på deres hjemmesider:

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/skallingen-og-langli/aktiviteter/

http://vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/